CENÍK

ÚKON CENA
1. Vyplnění formuláře úrazového pojištění 200 Kč
2. Posudek o způsobilosti k nástupu do MŠ, jeslí 200 Kč
3. Posudek o způsobilosti ke studiu na VŠ, SŠ, SOU (každá přhláška, na různé obory) 200 Kč
4. Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 300 Kč
5. Vyšetření pro pracovní úřady a soudy (na vyžádání) 300 Kč
6. Vyšetření pro dlouhodobé pobyty v zahraničí 300 Kč
7. Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na LT, ZT, sportovních akcích 200 Kč
8. Perforace ušních boltců (2ks náušnice) 600 Kč
9. Aplikace injekce 300 Kč
10. Zdravotní průkaz 200 Kč
11. Výpis ze zdravotní dokumentace (na vyžádání) 300 Kč
12. Vystavení náhradního dokladu 200 Kč
13. Potvrzení pro různé účely 200 Kč
14. Odběr krve a vyšetření krevní skupiny (na vyžádání) 300 Kč
15. Zjištění zdravotního stavu hospitalizovaných pacientů na žádost zák. zástupce 200 Kč
16. Telefonická konzultace (mimo ordinační hodiny na soukromou linku lékaře) 15 min/150 Kč
17. Vyplnění cizojazyčných dotazníků 500 Kč
18. Poradenská činnost nemající souvislost se zdravotním stavem pacienta 60 min/500 Kč
19. Vyšetření dítěte samostatně, mimo ordinační dobu, po domluvě 15 min/300 Kč