PRICE LIST

ÚKON CENA
Vyplnění formuláře úrazového pojištění 200 Kč
Posudek o způsobilosti k nástupu do MŠ, jeslí 150 Kč
Posudek o způsobilosti ke studiu na VŠ, SŠ, SOU (každá přhláška, na různé obory) 200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 300 Kč
Vyšetření pro pracovní úřady a soudy (na vyžádání) 300 Kč
Vyšetření pro dlouhodobé pobyty v zahraničí 300 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na LT, ZT, sportovních akcích 200 Kč
Perforace ušních boltců (2ks náušnice) 600 Kč
Aplikace injekce 250 Kč
Zdravotní průkaz 150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace (na vyžádání) 150 Kč
Vystavení náhradního dokladu 150 Kč
Potvrzení pro různé účely 150 Kč
Odběr krve a vyšetření krevní skupiny (na vyžádání) 250 Kč
Zjištění zdravotního stavu hospitalizovaných pacientů na žádost zák. zástupce 200 Kč
Telefonická konzultace (mimo ordinační hodiny na soukromou linku lékaře) 15 min/150 Kč
Vyplnění cizojazyčných dotazníků 400 Kč
Poradenská činnost nemající souvislost se zdravotním stavem pacienta 60 min/500 Kč
Vyšetření dítěte samostatně, mimo ordinační dobu, po domluvě 15 min/250 Kč