Komplexní očkování

Poskytujeme kompletní vakcinační služby.

OČKOVÁNÍ BEZPEČNĚ

OČKOVÁNÍ BEZPEČNĚ

Každé očkování znamená zvýšenou zátěž pro organizmus, proto očkujeme
pouze zdravé děti. Večer před očkováním změřte zda vaše dítě nemá teplotu.

NEOČKUJEME

Pokud má pacient akutní alergické projevy (pylová alergie, zhoršení atopického ekzému, kopřivka aj.), nebo když je dítě v inkubační době (pokud má např. sourozenec, rodinný příslušník, nebo někdo v okolí infekční nemoc např. plané neštovice, spálu atd.).

PO OČKOVÁNÍ

Je nutno počítat s možnými výše zmíněnými celkovými a místními reakcemi, jako je únava, malátnost, zvýšená teplota, otok, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu. Nepodceňujte proto dodržování relativního klidu!

Samotné očkování je samozřejmě bezpečné, přesto je ale třeba věnovat dítěti zvýšenou pozornost a péči. Počítejte zejména s následujícími kroky

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ OČKOVÁNÍ

V České republice se očkování dělí do 3 skupin: POVINNÉ, které je plně hrazené zdravotní pojišťovnou, NEPOVINNÉ – HRAZENÉ plně nebo částečně ze zdravotního pojištění a NEPOVINNÉ – NEHRAZENÉ, které musí rodiče, či pacient uhradit sám, bez příspěvku zdravotních pojišťoven.

POVINNÉ OČKOVÁNÍ

V současné době představuje povinné očkování celkem sedm očkovacích dávek podaných během dětství. Pro srovnání, v roce 2005 dostávali děti v rámci povinného očkování osmnáct povinných dávek. Přehled očkování, včetně termínů, kdy je nutné k vakcinaci přikročit, naleznete v očkovacím kalendáři níže.

OČKOVACÍ KALENDÁŘ
termín
POVINNÉ
NEPOVINNÉ
věk dítěte nemoc vakcína nemoc vakcína
od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI
od 6. týdne Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima Infanrix hexa# (1. dávka) Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima Infanrix hexa #
(2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix,
Prevenar 13 (2. dávka-za 2 měsíc po 1. dávce)Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
11.-13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu b Hexacima Infanrix hexa
(3. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (1. dávka)
5.-6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (2. dávka)
5.-6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix
Adacel
(přeočkování)
10.-11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)
13.-14. rok Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Cervarix, Silgard, Gardasil9 (celkem 2 dávky)
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

* hrazeno ze zdravotního pojištění
# Vakcína Infanrix hexa je hrazena k doočkování dětí rozočkovaných v roce 2017 a pro očkování nedonošených dětí u kterých se aplikuje ve schématu 3+1

Poznámky: Povinné očkování je plně hrazené. V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.