Preventivní prohlídky

Staráme se o Vás od narození do dospělosti.

PRAVIDELNÁ PÉČE

PRAVIDELNÁ PÉČE

Každé očkování znamená zvýšenou zátěž pro organizmus, proto očkujeme
pouze zdravé děti. Večer před očkováním změřte zda vaše dítě nemá teplotu.

Vstupní preventivní vyšetření
a preventivní vyšetření dětí do 3 let

(vstupní, ve věku 14 dní, 6 týdnů, 3 měsíců, 4 měsíců, 6 měsíců, 8 měsíců, 10 měsíců, 12 měsíců, 18 měsíců)
 • založení zdravotnické dokumentace při převzetí dítěte do komplexní péče, získání základních kontaktních údajů
 • anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 • fyzikální vyšetření, jehož součástí je:
  1. zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů
  2. interní vyšetření
  3. vyšetření psychomotorického vývoje – diagnostická rozvaha, závěr a poučení rodiče o výživě a režimu dítěte, včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, výživové poradenství
  4. orientační vyšetření sluchu v 8. měsíci, 1. orientační vyšetření zraku 4-5 měsíc, kontrola smyslů opět v 18. měsících.

Periodické vyšetření dětí
od 3 let do dospělosti

(ve věku 3 roky, 5 let, 7 let, 9 let, 11 let, 13 let, 15 let, 17 let, 18 let a 11 měsíců = výstupní)
 • zjištění hmotnosti, výšky dítěte, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů
 • zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků dítěte
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte
 • vyšetření očí a zraku, včetně poruch barvocitu
 • vyšetření řeči, hlasu a sluchu
 • vyšetření moče
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu
 • vyšetření genitálu

* hrazeno ze zdravotního pojištění
# Vakcína Infanrix hexa je hrazena k doočkování dětí rozočkovaných v roce 2017 a pro očkování nedonošených dětí u kterých se aplikuje ve schématu 3+1

Poznámky: Povinné očkování je plně hrazené. V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.