Co nabízíme

Ucelený program pediatrických služeb.

NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

Služby naší ordinace jsou rozděleny do několika základních segmentů.
Vyšetření a léčení, pravidelná prevence, očkování a doplňkové služby.

LÉČEBNÁ PÉČE

  • léčebná péče o děti a dorost od 0 do 19 let věku
  • rychlé vyšetření C – reaktivního proteinu (CRP)
  • rychlé vyšetření na přítomnost Streptokoka v krku (Strep – test)
  • vyšetření moči analyzátorem
  • nastřelení náušnic
  • návštěvní služba u novorozence v domácím prostředí po příchodu z porodnice

PREVENCE

Preventivní prohlídky v činnosti praktického dětského lékaře hrají významnou roli. Je určitě lepší nemocem předcházet, než je následně léčit. Včasné odhalení odchylek a skrytých poruch a brzké zahájení léčby pak minimalizuje následky postižení. Četnost a obsah preventivních prohlídek stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997. U dětí od narození do devatenáctého roku věku je jich povinných celkem devatenáct, z nichž se jich uskuteční téměř polovina v prvním roce života. Další pak následuje v osmnácti měsících, ve třech letech a potom ve dvouletých intervalech až do devatenácti let věku, kdy je sledování zakončeno výstupní prohlídkou, na kterou navazuje praktický lékař pro dospělé.

OČKOVÁNÍ

V České republice se očkování dělí do 3 skupin: POVINNÉ, které je plně hrazené zdravotní pojišťovnou, NEPOVINNÉ – HRAZENÉ plně nebo částečně ze zdravotního pojištění a NEPOVINNÉ – NEHRAZENÉ, které musí rodiče, či pacient uhradit sám, bez příspěvku zdravotních pojišťoven.

OČKOVACÍ KALENDÁŘ
termín
POVINNÉ
NEPOVINNÉ
věk dítěte nemoc vakcína nemoc vakcína
od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI
od 6. týdne Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima Infanrix hexa# (1. dávka) Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima Infanrix hexa #
(2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix,
Prevenar 13 (2. dávka-za 2 měsíc po 1. dávce)Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
11.-13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu b Hexacima Infanrix hexa
(3. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (1. dávka)
5.-6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (2. dávka)
5.-6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix
Adacel
(přeočkování)
10.-11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)
13.-14. rok Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Cervarix, Silgard, Gardasil9 (celkem 2 dávky)
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

* hrazeno ze zdravotního pojištění
# Vakcína Infanrix hexa je hrazena k doočkování dětí rozočkovaných v roce 2017 a pro očkování nedonošených dětí u kterých se aplikuje ve schématu 3+1

Poznámky: Povinné očkování je plně hrazené. V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.