Očkování

Povinné očkování

V současné době představuje povinné očkování celkem 7 očkovacích dávek podaných během dětství. Pro srovnání, v roce 2005 dostávali děti v rámci povinného očkování 18 povinných dávek.

1) HEXAVAKCÍNA (očkovací látka: HEXACIMA, INFANRIX HEXA)
Jak název napovídá, jedná se očkování proti 6 nemocem: záškrtu, tetanu, dětské obrně, černému kašli, hemofilové infekci a žloutence typu B. Vakcína je šetrná, pro imunitní sytém dobře zpracovatelná. V ČR se hexavakcína používá plošně od r. 2007.

Očkování se zahajuje ve 3. měsíci života (nejdříve od 9. týdne) a děťátko dostane celkem 3 dávky. Optimální interval mezi první a druhou dávkou očkování jsou 2 měsíce, mezi druhou a třetí dávkou očkování 6 měsíců.

Imunizace dítěte v takto časném věku má svůj mimořádný význam, neboť v prvních měsících života ztrácí protilátky přenesené od matky a případné získané infekce mají právě v kojeneckém a batolecím věku nejtěžší průběh. Vakcinace umožní dítěti získat bezpečnou cestou protilátky dříve, než se s infekcí setká v kolektivu dětí, v rodině atd…

Přehled nemocí, proti kterým chrání Hexavakcína

ZÁŠKRT – Hnisavý zánět krku  s těžkým průběhem, který vede k obtížnému dýchání s rizikem udušení při úplné obstrukci dýchacích cest. Mezi komplikace patří zánět srdečního svalu a obrna polykacích svalů.

TETANUS – Vstupní branou infekce bývá znečištěná rána. Spory původce tetanu se v přírodě hojně vyskytují, zvláště tam, kde jsou hospodářská zvířata. Onemocnění postihuje takřka výhradně osoby, které nebyly vůbec nebo dostatečně očkovány. Dochází ke křečím žvýkacích a šíjových svalů, postupně křečím celého těla při plném vědomí. Při křečích dýchacího svalstva dochází k zástavě dechu. Polovina pacientů s těžší formou nemoci nákaze podlehne.

ČERNÝ KAŠEL (pertuse) – Těžký, záchvatovitý kašel trvající několik týdnů. U kojenců má vždy těžký průběh s rizikem náhlé zástavy dechu a smrti.

ŽLOUTENKA TYPU B – Přenáší se krví (jehly, transfuze…) a pohlavním stykem. Jedná se o zánětlivé onemocnění jater s až 50% rizikem přechodu do chronického zánětu s následnou cirhózou jater a jaterním selháním.

HEMOFILOVÁ INFEKCE – Způsobuje postižení horních cest dýchacích s otokem hltanové příklopky s vysokým rizikem obstrukce dýchacích cest a smrti udušením. Dále způsobuje hnisavé záněty středního ucha a nebezpečné záněty mozkových blan u kojenců a batolat.

DĚTSKÁ OBRNA – Při infekci dochází k ochrnutí svalstva, většinou dolních končetin, s trvalými následky.

2) BOOSTRIX, ADACEL – PŘEOČKOVÁNÍ ZÁŠKRT, TETANUS, ČERNÝ KAŠEL

  • mezi 5. a 6. rokem věku

3) BOOSTRIX POLIO – PŘEOČKOVÁNÍ ZÁŠKRT, TETANUS, ČERNÝ KAŠEL, DĚTSKÁ OBRNA

  • mezi 10. a 11. rokem života

4) SPALNIČKY, ZARDĚNKY, PŘÍUŠNICE – MMR (očkovací látka: PRIORIX)

  • Spalničky se projevují vysokými horečkami s vyrážkou a celkovou schváceností dítěte. Obávanou komplikací je zánět mozkových blan, který může vést k doživotním následkům.
  • Zarděnky jsou virovým onemocněním, které probíhá pod obrazem horečky, vyrážky a bolestí kloubů. Velmi závažné je onemocnění těhotné ženy, které vede k trvalému těžkému poškození dítěte.
  • Příušnice jsou akutním virovým onemocněním příušních a podčelistních slinných žláz. Onemocnění je velmi bolestivé, častou komplikací je zánět slinivky a zánět mozkových blan.

První dávku očkovací látky dostávají děti po 13. měsíci života. Druhá dávka se od roku 2018 podává mezi 5. a 6. rokem.